“Odiseea” atribuirii serviciului de salubritate în Alba Iulia s-a aflat la final, pe masa Curţii de Apel Alba Iulia. Instanţa a decis definitiv, vineri, în cazul contractului de 23,5 milioane lei disputat de firma “Polaris M Holding” Constanţa, “Salprest” Alba Iulia şi “Brantner Servicii Ecologice” Cluj.

După aproape un an de când Primăria Alba Iulia a iniţiat procedura de licitaţie deschisă pentru serviciul de salubritate, Curtea de Apel a respins plângerile formulate în instanţă de “Salprest” şi “Brantner Servicii Ecologice”, astfel că “Polaris M Holding” Constanţa firmă la care este acționar deputatul PSD Eduard Martin este câştigătoarea licitaţiei.

salprest albaReamintim că anunţul pe SEAP a fost publicat în 25 august 2012, iar deschiderea ofertelor a avut loc la data de 4 decembrie 2012, la sediul Primăriei Alba Iulia, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare. S-au înregistrat cinci oferte depuse de către următoarele societăţi: SC Polaris Holding SRL Constanţa, SC Rosal Grup SA Bucureşti, SC Drusal SA Baia Mare, SC Brantner Servicii Ecologice Cluj Napoca și SC Salprest Ocna Mureş SRL.

Comisia de evaluare a considerat că oferta depusă de SC Salprest Ocna Mureş SRL nu îndeplineşte criteriile de calificare privind capacitatea economico-financiară, tehnică, profesională şi experienţa similară prevazute în Fişa de date, drept urmare este inacceptabilă.

A câştigat SC Polaris M Holding SRL Constanța, cu 75,65 puncte, pe locul doi fiind SC Drusal SA Baia Mare – 52,42 puncte, urmată de SC Rosal Grup SA București – 48,08 puncte și Brantner Servicii Ecologice SA Cluj Napoca – 42,08 puncte.

“Salprest” OcnaMureș a formulat contestaţie către CNSC privitor la rezultatul procedurii de atribuire, însă acestea au fost respinse.

Reamintim că Salprest” Alba Iulia, care a asigurat serviciile de salubritate în oraş de 10 ani, a rămas fără licenţă de operare la sfârşitul anului trecut, iar activitatea a fost preluată temporar de o altă firmă a patronului Petre Constantinescu, “Salprest” Ocna Mureş SRL, pentru o perioadă de maximum 12 luni. Între timp, firma a devenit din nou “Salprest” Alba.

Încheierea contractului de delegare a serviciului de salubrizare în Alba Iulia, pe o perioadă de trei ani şi cu o valoare estimată de 23.519.445,96 lei a fost blocată în continuare, pe lângă contestaţiile repetate ale “Salprest” fiind înregistrate şi cele ale ”Brantner Servicii Ecologice” din Cluj Napoca.

În contestația formulată în data de 17 mai de către “Salprest” Alba, firma susținea că prețurile practicate de firma câștigătoare a licitației sunt mult mai mari decât tarifele ofertate în procedură. Contesta informațiile potrivit cărora „tarifele practicate de SC Polaris M Holding SRL, în celelalte localități în care efectuează servicii similare de salubrizare (Constanța, Arad, Târgu Jiu, Mangalia, Eforie și Năvodari) sunt la același nivel cu cele ofertate, cu o marjă de plus-minus 5%”, prezentate într-o adresă a Primăriei Alba Iulia, pe motiv că ele „nu corespund realității” și solicita excluderea din procedură a „ofertantului care prezintă informații false în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de selecție”.

“Brantner Servicii Ecologice” Cluj Napoca arăta că „ţinând cont de faptul că valoarea estimată a contractului este de 23.519.445,96 lei, tarifele ofertate de SC Polaris M Holding sunt aparent neobișnuit de scăzute în raport cu ceea ce urmează a se presta, precum și cu dispozițiile legale în vigoare”, „tarifele ofertate nu sunt realiste și nu se pot regăsi costurile minime pentru îndeplinirea serviciilor”. Mai mult, firma clujeană susținea că „în aceeași situație se găsește și SC Salprest Alba, care a ofertat tarife nejustificat de mici, care nu ar putea fi susținute printr-o fundamentare corectă și complexă” și solicita reevaluarea ambelor oferte.

În contextul în care în atribuirea acestui contract, criteriul a fost „prețul cel mai scăzut”, contestația firmei „Brantner Servicii Ecologice” menționa că „autoritatea contractantă trebuie să se asigure că aplicarea acestui criteriu nu se face în detrimentul executării corespunzătoare a contractului”.

Potrivit caietului de sarcini pentru „Delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de salubrizare, deszăpezire și combatere polei în municipiul Alba Iulia”, lucrările incluse în contract sunt precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale și reciclabile, sortarea acestora, măturatul, stropitul, spălatul și întreținerea curățeniei căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora în funcțiune pe timp de polei sau îngheț, colectarea cadavrelor de animale și predarea acestora unităților de incinerare, amplasarea și întreținerea toaletelor ecologice.

Sursa : www.alba24.ro

După 10 ani, „Salprest” pierde controlul serviciului de salubrizare din Alba Iulia. O firmă din Constanţa a câştigat contractul în instanţă

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*