MOTTO-UL NOSTRU: „Sunt totdeauna gata să învăţ, deşi nu îmi place oricând să fiu învăţat” – W. Churchill